Samvær og aktivitet går hånd i hånd i Rustenborg Huset.

Du kan blive udfordret fagligt og personligt, og du kan hygge dig sammen med andre. vandgymnastik, linedance, yoga, Qi Gong, IT, maleri, smykkefremstilling, bridge og underholdende foredrag med kendte ansigter.

De to virksomheder har et unikt samarbejde, hvor de får de to naturmaterialer til at gå op i en højere enhed med stor international opmærksomhed. Når vi har fået stillet den værste sult, kommer Tatiana og underholder med sine dejlige sange og gode humør.

Ud over efterhånden at være blevet en form for koordinator for de ældrefrivillige i kommunen er hun også med i to-tre lektioner hver uge.

Det er især i lærer Silke Stamers håndarbejds- og matematiktimer, at Kirsten Christensen er med til at sætte ro på tingene. I matematik arbejder man ofte med ret abstrakte begreber, og der er det virkelig fedt med nogle ekstra og anderledes konkrete billeder. Det kan være svært at rumme det meget store spring, der kan være mellem eleverne, og der er det rart med en ekstra hånd", siger lærer Silke Stamer.

"Der er mange, der prøver at komme ind i folkeskolen i dag.

Vi har ikke noget imod frivillighed som sådan, og de frivillige kan måske give børnene en oplevelse, men de har ikke de samme perspektiver på undervisningen som lærere", tilføjer han.

Men perspektivet i kommunens plan om at brede det til alle kommunens skoler kan godt bekymre os.

Hvis hensigten er, at frivillige skal overtage professionelle og lønnede læreres arbejde, så frygter vi et kvalitetstab i undervisningen", siger kredsformand Ole Porsgaard."Hvis man får fat i mennesker, som er aktive og klar over, at de bliver en del af en skole, der kører derudaf, så er det fantastisk.Initiativet gør, at børnene får kontakt til mennesker på en helt anden alder end dem selv, og de ældre har en anden livserfaring end de helt unge, der ellers kommer ud i klasserne", siger leder Gitte Lohse.Hun mener ligefrem, at et besøg i folkeskolen kan være en øjenåbner i en tid med store skolediskussioner."Måske burde alle tage en tur gennem folkeskolen igen, for alle lader til at have en holdning til den", siger lærer Silke Stamer.På Kongevejens Skole er tre ældre tilknyttet skolens SFO.